kalıp silikonu kalıp silikonu
POLİMERLERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
 
Yaşadığımız dünya polimerlerin hayatımızı nasıl değiştirdiğine ilişkin birçok örnekle doludur. Polimerler kategorisi içerisinde yer alan en geniş kapsamlı gruplardan biri “plastikler”dir. Kompozit konusuna yakın olanlarca genel olarak “reçineler” olarak ifade edilmektedirler. Hergün daha fazla üretici ve tüketici yüksek kalite, dayanıklılık, düşük maliyet sebebiyle plastik ürünleri tercih etmektedir. Kayak tahtalarından bisikletlere, otoyollardaki köprü platformlarına ve araç gövde panellerine kadar birçok uygulama bu ürünler hakkında ayrıntılı fikir sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır.
Plastiklerin büyük çoğunluğu, insan becerisinin ve süregelen teknolojik ilerlemelerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Plastiklerin çok farklı çeşitleri vardır. Örneğin; naylon, polyester ve polietilen gibi bazı reçine türlerinin kullanımları oldukça yaygındır. Bunun yanısıra epoksiler, fenolikler, bisfenoller veya silikonlar gibi reçineler daha az tanınmaktadır. Bazı plastikler sadece katkısız reçine içerirken, bazıları takviye malzemeleri, katkı malzemeleri ve diğer girdilerin karışımından oluşan karmaşık bir yapıya sahip olabilirler. Bununla birlikte temel plastik reçinelerin herbiri plastik ailesinin işlevsel bir üyesidir.
 
ÇÖZÜM YOLU PLASTİKLER
 
Bugün birçok iş alanında artan bir rekabet ortamı yaşanmaktadır. Teknolojideki hızlı değişimler ve pazarlardaki gelişmeler bir silsile halinde tüm endüstri dallarını geçmişte olduğundan daha fazla etkilemektedir. Artan iç rekabet, çevresel ve sosyal sorunlar da alınan ticari kararları etkilemektedir.
 
Oldukça dinamik bir yapıya sahip ve sürekli değişim içinde olan kompozit/plastik malzemeler; maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması veya ürüne ilişkin sorunlara çözüm getirilmesi sayesinde çok çeşitli iş alanlarında artan bir kullanıma sahip olmaktadırlar. Kompozit malzemeler sağladıkları avantajlarla taşımacılık, tüketim malları, inşaat, iş aletleri ve malzemeleri, uzay/savunma gibi sektörlerdeki gelişmeler açısından yaratıcı bir fırsat oluşturmaktadır
.
KOMPOZİTLER
 
Kompozitler; termoset veya termoplastik yapıda, tek ya da çok yönde takviye özelliği sağlayacak şekilde, cam elyafı ve/veya diğer takviye malzemelerinden yeterli miktarda (uzunluk ve ağırlıkça) katılmış bir polimer matriksdir. Bütün plastikler kompozit değildir. Günümüzde plastik malzemelerin büyük çoğunluğu saf plastik reçineler kullanılarak kalıplanmaktadır. 
 
Oyuncaklar, dekoratif amaçlı ürünler, ev eşyaları ve benzeri birçok plastik son ürün uygulamasında ürünlerin işlevselliği için saf haldeki plastik reçinenin mukavemeti yeterli olmaktadır. Mühendislik termoplastikleri, maliyetleri saf reçinelere göre daha fazla olmakla beraber daha yüksek “Yük Altında Deformasyon” sıcaklığı (HDT) gibi üstün performans değerlerini sağlayabilirler. İlave bir mukavemet değerine gerek duyulduğunda, plastikler genel olarak lif haline getirilmiş takviye malzemeleriyle istenilen mukavemet değerini karşılayacak şekilde takviye edilirler.
 
Herhangi bir termoset veya termoplastik reçine takviye edildiği zaman kompozit olarak adlandırılmaktadır.
 
“Cam Elyaf› Takviyeli Plastikler” (CTP) terimi geçen yıllar içerisinde “Cam Elyaf Takviyeli Polyester” ifadesi ile eş anlamlı hale gelmiştir. “Fiberglass Reinforced Plastics” (FRP) veya “Glassfiber Reinforced Plastics” (GRP) şeklindeki ingilizce ifadelerde de bu eş anlamlı kullanım geçerlidir. Bu kitapta, “Kompozit” kavramını ister termoset, ister termoplastik yapıda olsun; ister elyaf ile, ister diğer takviye malzemeleri ile performansı yükseltilmiş olsun tüm takviye edilmiş plastik malzemeleri tanımlamak amacı ile kullanılmıştır. (Uluslararası bir kuruluş olan “SPI Composite Institute” da bu tanımlamayı kabul ve tavsiye etmektedir.)
 
TERMOPLASTİK VE TERMOSET FARKI
 
Plastiklerin büyük bir çoğunluğu ve hemen hemen takviyesiz plastiklerin tamamı termoplastiktir. 
 
Termoplastik malzemeler ısıtıldığında yumuşar ve yarı akışkan haldeyken yeniden şekillendirilebilir. Plastik malzeme soğuduğunda ise yeni kalıplanmış şekil elde edilir. Daha sonra yeniden farklı bir ürün elde etmek istenirse, termoplastik malzemenin yeniden ısıtılması ve kalıplanması mümkündür. Termoplastiklerin kalıplama özellikleri mumun özelliklerine benzetilebilir. Öyle ki, mum yarı akışkan hale gelecek kadar ısıtıldıktan sonra bir kalıp içerisine dökülecek olursa, kalıbın şeklini alacaktır. Bu şekilde kalıplanmış olan mum tekrar ısıtılıp bir başka kalıp içine dökülürse bu kez de yeni kalıbın şeklini alacaktır. Termoplastiklerin ısıtılma ve soğuma özellikleri genelde birbirine benzemektedir.
 
Takviyeli plastiklerin büyük bir çoğunluğu termosettir. Termoset reçineler genellikle sıvı haldedir. Bazı özel termoset reçinelerin düşük ergime derecelerinde katı halde bulundukları da bilinmektedir. Kalıplama sırasında meydana gelen kimyasal ve egzotermik (ısı çıkartan) reaksiyonlar sonucunda termoset reçineler sertleşmektedirler.Genellikle termoset reaksiyonlar geri dönüşümlü değildir. Bu özelliği ile termoset reçineler yumurtaya benzemektedir. Bir başka deyişle, bir kere pişirildiğinde katı hale gelen yumurtayı sıvı haldeki ilk şekline döndürmek veya kabuğunun içine yerleştirmek mümkün değildir. Değişim kalıcıdır. 
 
Termoset reçineler uygun malzemelerle takviye edildiğinde ağırlıklarına oranla teknolojinin geliştirdiği en dayanıklı malzemeler arasında yer almaktadırlar. Bunun yanısıra takviyeli termoplastiklere duyulan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar, yalnızca takviyeli termoset reçinelerle karşılanabilen birçok performans özelliği, artık geliştirilmiş takviyeli termoplastiklerle de sağlanabilmektedir.