Rtm Tipi Polyester Reçine

Bu grupta yer alan ürünler otomotiv endüstrisinde kullanılmakta olup mekanik değerleri, HDT'si yüksek ve ısıya dayanıklıdır. RTM (resin transfer molding) tipi reçineler özellikle otomotiv ve yapı-inşaat sektörlerinde reçine transfer kalıplama tekniği ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu grupta, yer alan reçineler sert ve mekanik değerleri yüksek ürünler alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca dolgulandırıldıklarında hacimsel çekmeleri çok düşüktür. %40 oranında Kalsit veya ATH (Alüminyum Tri Hidroksit) ile dolgulandırıldıklarında dahi viskoziteleri kolaylıkla çalışabilmeye izin vermektedir.