lse tipi polyester reçine

Düşük Stiren Emisyonlu Polyester

LSE Polyester

Ortoftalik reçine esaslı, düşük reaktivitede, düşük stiren emisyonuna (L.S.E.) sahip polyester reçinesidir. çalışma ortamlarındaki stiren emisyonu %35-40 arasında düştüğünden dolayı daha rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Stiren buharlarının az olması gereken imalatlarda, özellikle havalandırma kanalları ve klima kabuklarında kullanılmaktadır. Bu sayede havalandırma yapılan ortamlarda stiren kokusu tamamen uzaklaştırılmış olur.

L.S.E Tip Polyester Kullanım Alanları; havalandırma kanalları, klima kabukları, düşük stiren emisyonunun istenildiği yerlerde kullanılabilir