izoftalik polyester reçine

İzoftalik Polyester

Kimyasal Dayanımlı Polyester

İzoftalik esaslı polyester reçinedir. suya ve kimyasal maddelere karşı dayanım isteyen yerlerde kullanılabilir.Fiziksel özellikleri çok iyidir.Çok iyi kürlendiğinde minumum oranda stiren kalacağından dolayı yiyecek depolarında kullanılabilir. Uygulama Alanları; Kimyasal fabrikalarında, fuel oil tankları, yiyecek, süt ve su depolarının yapımında kullanılır.