akrilik tipi polyester

Akrilik Tipi Polyester

Akrilik Tipi Polyester Reçine

Akrilik Polyester ortoftalik esaslı, pigment ihtiva eden tiksotropik doymamış polyester recinesidir. Akrilik saniter malzemelerin üretiminde, akrilik malzeme arkasına güçlendirici olarak püskürtülerek uygulanır.
 
Termoplastik akrilik yüzeyli saniter malzemelere çok iyi yapışan bir polyesterdir. İçinde hızlandırıcı ( % 6 Co Oktaat ) bulunduğu için sadece mek-peroksit ilave edilerek uygulanır.